background

quản trị

Làm việc mọi lúc, mọi nơi: Tương lai của công việc hay bước lùi sau đại dịch

Làm việc mọi lúc, mọi nơi: Tương lai của công việc hay bước lùi sau đại dịch

Trong thời đại ngày nay, 'làm việc mọi lúc, mọi nơi' đang nhanh chóng trở nên phổ biến với nhiều doanh nghiệp, mô hình này đã được chứng minh bởi các ngân hàng nổi tiếng của nước Anh như Natwest, HSBC, JP Morgan.

Đọc thêm