background
Những giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giá cả luôn điều chỉnh linh động cho nhu cầu của tổ chức bạn

Gói khởi động
$99/ Mỗi tháng

Hệ thống ký số điện tử và cung cấp chứng thư số cho toàn bộ nhân viên của toàn hệ thống

Liên hệ ngay
 • Sở hữu hệ thống CA riêng biệt của tổ chức
 • Số lượng CA không hạn chế
 • Dung lượng ổ cứng không hạn chế
Gói cơ bản
$129/ Mỗi tháng

Hệ thống quản trị công việc được xây dựng nhằm giúp tổ chức quản trị số lượng công việc cho mỗi thành viên

Liên hệ ngay
 • Tất cả các chức năng của gói Khởi động
 • Phần mềm quản lý dự án
 • Số lượng dự án không hạn chế
 • Hệ thống tính điểm KPI cho mọi thành viên
Gói nâng cao
$159/ Mỗi tháng

Hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu

Liên hệ ngay
 • Tất cả các chức năng của gói cơ bản
 • Hệ thống xây dựng báo cáo
 • Hệ thống phân tích dữ liệu
 • Số lượng báo cáo không hạn chế
 • Hỗ trợ các thuật toán tính toán dữ liệu lớn
backgrounds

Hỏi & đáp

Các câu hỏi thường gặp

Chúng tôi đang soạn thảo câu trả lời cho câu hỏi này, xin bạn vui lòng quay lại sau. Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web này

Chúng tôi đang soạn thảo câu trả lời cho câu hỏi này, xin bạn vui lòng quay lại sau. Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web này

Chúng tôi đang soạn thảo câu trả lời cho câu hỏi này, xin bạn vui lòng quay lại sau. Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web này

Chúng tôi đang soạn thảo câu trả lời cho câu hỏi này, xin bạn vui lòng quay lại sau. Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web này

Chúng tôi đang soạn thảo câu trả lời cho câu hỏi này, xin bạn vui lòng quay lại sau. Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web này

Chúng tôi đang soạn thảo câu trả lời cho câu hỏi này, xin bạn vui lòng quay lại sau. Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web này

Chúng tôi đang soạn thảo câu trả lời cho câu hỏi này, xin bạn vui lòng quay lại sau. Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web này

Chúng tôi đang soạn thảo câu trả lời cho câu hỏi này, xin bạn vui lòng quay lại sau. Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web này

Chúng tôi đang soạn thảo câu trả lời cho câu hỏi này, xin bạn vui lòng quay lại sau. Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web này

Chúng tôi đang soạn thảo câu trả lời cho câu hỏi này, xin bạn vui lòng quay lại sau. Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web này